Jak sprawdzić, jakie prawa nam przysługują?

Pierwszą czynnością podejmowaną przez VOTUM S.A. jest weryfikacja otrzymanej dokumentacji związanej z umową o kredyt hipoteczny. Niezbędne jest ustalenie, czy występują w niej niedozwolone postanowienia umowne i czy można na ich podstawie formułować roszczenia.

Prześlij nam swoje dane, a my w ciągu
48 godzin skontaktujemy się z Tobą!

Bezpłatnie sprawdzimy Twój przypadek
i zaproponujemy rozwiązanie.

Na czym polega problem frankowiczów?

Frankowicze zmagają się z zasadą waloryzacji polegającą na indeksowaniu przez banki zadłużenia kredytu, a co za tym idzie – z rosnącą wysokością zadłużenia. W większości przypadków kredyty udzielane w walucie obcej były rzeczywiście waloryzowane, indeksowane, a nie walutowe.

Na czym polega zasada indeksacji kredytu?

W przypadku kredytu indeksowanego bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy kwotę wyrażoną w złotówkach. Po jej wypłaceniu bank przelicza kwotę długu po kursie kupna waluty obcej i od tego momentu dług konsumenta jest wyrażony właśnie w tej walucie. Rata kredytu jest wstępnie wyliczana w obcej walucie, po czym w dniu płacenia raty następuje przeliczenie jej na złote na podstawie kursu sprzedaży z tabeli kursowej banku.

Co z przedawnieniem roszczeń?

Data zawarcia z bankiem umowy o kredyt hipoteczny nie ma znaczenia. Zgodnie z prawem obowiązuje tutaj 10-letni termin przedawnienia co do ostatniej nadpłaconej raty kredytu. Można podjąć działania mające na celu odzyskanie nadpłaconych rat nie starszych niż 10 lat.

Jak pomagamy?

Nasi eksperci poddają szczegółowej weryfikacji dokumentację związaną z umową o kredyt hipoteczny. Jeśli są do tego przesłanki, przedstawiamy możliwości dochodzenia roszczeń, czyli na przykład nadpłaconych rat wynikających z zastosowania przez bank w umowie o kredyt hipoteczny niezgodnych z prawem zapisów. Zagadnienia te traktowane są indywidualnie, dlatego niezbędne jest dostarczenie kompletu dokumentów związanych z umową o kredyt hipoteczny. Podpowiemy też, jakie dokumenty i zaświadczenia należy uzyskać od banku i . przygotujemy też gotowy do złożenia wniosek.

Jakie są kwoty roszczeń, które zamierzamy zgłosić do banku?

Z poddanych dotychczas analizie spraw indywidualnych klientów wynika, że najniższa kwota roszczenia wynosi 15 000 zł, a najwyższa ponad 180 000 zł. Wysokość kwoty roszczeń zależy od wielu czynników, takich jak waluta waloryzacji kredytu, kurs waluty na dzień zawarcia umowy, okres kredytowania czy marża banku.

Jakie są koszty?

Przygotowane są trzy atrakcyjne oferty. Sam decydujesz, którą wybierasz.  Klient nie musi się martwić analizą sprawy, napisaniem pism do Rzecznika Finansowego i Komisji Nadzoru Finansowego czy powództwa sądowego i o uczestnictwo prawnika w rozprawie. Wynagrodzenie procentowe pobierane jest  po pomyślnie zakończonej sprawie i stanowi indywidualnie ustalony procent od uzyskanych roszczeń.

Frankowiczu, nie jesteś sam! VOTUM S.A. ma oferty na miarę Twoich potrzeb.